"Ik ervaar het als een goede ondersteuning."

"Een luisterend oor, een lieve lach, aandacht, warmte, mezelf mogen zijn, leren met zorgen omgaan, teveel om op te noemen. Ik heb veel geleerd en voel me een stuk meer zelf verzekerd."

"Ik heb geleerd om meer bij mezelf te blijven i.p.v. mij te verliezen in mijn hoofd(pijn)."

We beginnen met een gesprek om te laten ontdekken waar je voor komt, wat je vraag, probleem of behoefte is. Het is goed om tevoorschijn te laten komen wat er vanzelf boven komt.
De eerste drie begeleidingen zijn bedoeld om te weten te komen of het klikt, om te ervaren wat haptotherapie voor je kan betekenen en om te bekijken of hapto-therapie beantwoordt aan je hulpvraag en verwachtingen. De haptotherapie bestaat uit gesprekken, ervaringen die je opdoet vanuit contact (dit kan vanuit afstand of meer nabijheid, afhankelijk van wat goed voelt).
Het bevestigende van het contact is essentieel. De meest directe en belangrijke vorm is de aanraking. De eerste drie keer is de frequentie wekelijks of een keer in de veertien dagen. Na drie keer wordt het duidelijker waar we naar streven. Het is de bedoeling om vanuit je eigen behoeftes en mogelijkheden de frequentie te bepalen.

Mooijenkind Ontwerpers