"Ik ervaar het als een goede ondersteuning."

"Een luisterend oor, een lieve lach, aandacht, warmte, mezelf mogen zijn, leren met zorgen omgaan, teveel om op te noemen. Ik heb veel geleerd en voel me een stuk meer zelf verzekerd."

"Ik heb geleerd om meer bij mezelf te blijven i.p.v. mij te verliezen in mijn hoofd(pijn)."

“ik geloof
dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien,
te worden gehoord,
te worden begrepen
en aangeraakt.
Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien,
te horen, te begrijpen, aan te raken
wanneer dat gebeurt
voel ik dat er contact is gelegd.”
Virginia Satir

Vanuit de haptotherapie gaat de aandacht naar het affectieve contact tussen beide partners.

Het affectieve contact is de basis voor de liefdesrelatie. Langdurige stagnatie van de affectieve stroom leidt tot relatieproblemen. Bij haptotherapie in relaties gaat het om het contact met elkaar en jezelf.

Hoe kan je jezelf en elkaar beter begrijpen en bereiken? Hoe ben je gewend om met jezelf en elkaar om te gaan? en beantwoordt dat aan je behoeftes? Kan je jezelf zijn? Hoe kan ik tot meer intimiteit komen?  Word ik nog belemmerd vanuit vroegere ervaringen? Wat maakt dat ik blokkeer, me terugtrek, niet vrij voel, en wat kan ik daarmee? Allemaal vragen die naar boven kunnen komen en waar je vanuit de beleving, vanuit contact en gevoel meer zicht en duidelijkheid over kan krijgen.

Mooijenkind Ontwerpers